Представители
ФИО
Категория
Дата присвоения
Дата окончания
1
ФИОАракелян Арсен Манукович
0018
КатегорияС3К (кумитэ, ката)
Дата присвоения17.07.2021
Дата окончания17.07.2023
2
ФИОБедарева Иоанна
0025
КатегорияС3К (кумитэ, ката)
Дата присвоения26.02.2022
Дата окончания26.02.2024
3
ФИОВасиленко Глеб Андреевич
0013
КатегорияС3К (кумитэ)
Дата присвоения02.07.2021
Дата окончания02.07.2023
4
ФИОГончаров Егор
0024
КатегорияС3К (кумитэ)
Дата присвоения26.02.2022
Дата окончания26.02.2024
5
ФИОДоркичева Карина Александровна
0014
КатегорияС3К (кумитэ)
Дата присвоения02.07.2021
Дата окончания02.07.2023
6
ФИОЗагудаев Всеволод
0022
КатегорияС3К (кумитэ)
Дата присвоения26.02.2022
Дата окончания26.02.2024
7
ФИОКарелина Анастасия Павловна
0003
КатегорияС3К (кумитэ, ката)
Дата присвоения17.07.2021
Дата окончания17.07.2023
8
ФИОКотолкян Армен Гамлетович
0211
КатегорияСМК
Дата присвоения03.11.2019
Дата окончания03.11.2023
9
ФИОКотолкян Мери Арменовна
0005
КатегорияС3К
Дата присвоения17.07.2021
Дата окончания17.07.2023
10
ФИОКотолкян Саргис Арменович
0004
КатегорияС3К
Дата присвоения17.07.2021
Дата окончания17.07.2023
11
ФИОКочкин Андрей Алексеевич
0001
КатегорияС3К
Дата присвоения17.07.2021
Дата окончания17.07.2023
12
ФИОКошкин Андрей Викторович
0008
КатегорияС3К (кумитэ, ката)
Дата присвоения17.07.2021
Дата окончания17.07.2023
13
ФИОМанукян Артур Арцвинович
0007
КатегорияС3К (кумитэ)
Дата присвоения17.07.2021
Дата окончания17.07.2023
14
ФИОМацалгов Мохмад
0019
КатегорияС3К (кумитэ)
Дата присвоения02.07.2021
Дата окончания02.07.2023
15
ФИОМорозов Илья Владимирович
0026
КатегорияС3К (ката-кумитэ)
Дата присвоения18.12.2022
Дата окончания18.12.2022
16
ФИОМосейчук Полина Николаевна
0015
КатегорияС3К (кумитэ)
Дата присвоения02.07.2021
Дата окончания02.07.2023
17
ФИОРыбникова Екатерина Вячеславовна
0002
КатегорияС3К
Дата присвоения17.07.2021
Дата окончания17.07.2023
18
ФИОСафонов Алексей
0021
КатегорияС3К (кумитэ)
Дата присвоения26.02.2022
Дата окончания26.02.2024
19
ФИОСергиенко Виктор
0020
КатегорияС3К (кумитэ)
Дата присвоения26.02.2022
Дата окончания26.02.2024
20
ФИОСухотин Андрей Александрович
0016
КатегорияС3К (кумитэ)
Дата присвоения02.07.2021
Дата окончания02.07.2023