Представители
ФИО
Категория
Дата присвоения
Дата окончания
1
ФИОАракелян Арсен Манукович
0018
КатегорияС3К (кумитэ, ката)
Дата присвоения17.07.2021
Дата окончания17.07.2023
2
ФИОБедарева Иоанна
0025
КатегорияС3К (кумитэ, ката)
Дата присвоения26.02.2022
Дата окончания26.02.2024
3
ФИОВасиленко Глеб Андреевич
0013
КатегорияС3К (кумитэ)
Дата присвоения02.07.2021
Дата окончания02.07.2023
4
ФИОВолостнов Михаил
0029
КатегорияС3К (кумитэ)
Дата присвоения23.07.2023
Дата окончания23.07.2024
5
ФИОГончаров Егор
0024
КатегорияС3К (кумитэ)
Дата присвоения26.02.2022
Дата окончания26.02.2024
6
ФИОДжусупова Гульназ
0033
КатегорияС3К (кумитэ, ката)
Дата присвоения23.12.2023
Дата окончания22.12.2025
7
ФИОДоркичева Карина Александровна
0014
КатегорияС3К (кумитэ)
Дата присвоения02.07.2021
Дата окончания02.07.2023
8
ФИОЗагудаев Всеволод
0022
КатегорияС3К (кумитэ)
Дата присвоения26.02.2022
Дата окончания26.02.2024
9
ФИОЗапольский Максим
0028
КатегорияС3К (кумитэ, ката)
Дата присвоения23.07.2023
Дата окончания23.07.2024
10
ФИОКарелина Анастасия Павловна
0003
КатегорияС3К (кумитэ, ката)
Дата присвоения17.07.2021
Дата окончания17.07.2023
11
ФИОКиричко Кира
0034
КатегорияС3К (кумитэ, ката)
Дата присвоения23.12.2023
Дата окончания22.12.2025
12
ФИОКотолкян Армен Гамлетович
0211
КатегорияСМК
Дата присвоения03.11.2019
Дата окончания03.11.2023
13
ФИОКотолкян Мери Арменовна
0005
КатегорияС3К
Дата присвоения17.07.2021
Дата окончания17.07.2023
14
ФИОКотолкян Саргис Арменович
0004
КатегорияС3К
Дата присвоения17.07.2021
Дата окончания17.07.2023
15
ФИОКочкин Андрей Алексеевич
0001
КатегорияС3К
Дата присвоения17.07.2021
Дата окончания17.07.2023
16
ФИОКошкин Андрей Викторович
0008
КатегорияС3К (кумитэ, ката)
Дата присвоения17.07.2021
Дата окончания17.07.2023
17
ФИОМанукян Артур Арцвинович
0007
КатегорияС3К (кумитэ)
Дата присвоения17.07.2021
Дата окончания17.07.2023
18
ФИОМацалгов Мохмад
0019
КатегорияС3К (кумитэ)
Дата присвоения02.07.2021
Дата окончания02.07.2023
19
ФИОМихайлов Никита
0031
КатегорияС3К (кумитэ)
Дата присвоения23.07.2023
Дата окончания23.07.2024
20
ФИОМорозов Илья Владимирович
0026
КатегорияС3К (ката-кумитэ)
Дата присвоения18.12.2022
Дата окончания18.12.2022