Представители
ФИО
Категория
Дата присвоения
Дата окончания
21
ФИОРыбникова Екатерина Вячеславовна
0002
КатегорияС3К
Дата присвоения17.07.2021
Дата окончания17.07.2023
22
ФИОСамойлова Виктория Максимовна
0028
КатегорияС3К (кумитэ, ката)
Дата присвоения06.05.2023
Дата окончания03.05.2024
23
ФИОСафонов Алексей
0021
КатегорияС3К (кумитэ)
Дата присвоения26.02.2022
Дата окончания26.02.2024
24
ФИОСергиенко Виктор
0020
КатегорияС3К (кумитэ)
Дата присвоения26.02.2022
Дата окончания26.02.2024
25
ФИОСергиенко Ростислав Юрьевич
0029
КатегорияС3К (кумитэ, ката)
Дата присвоения06.05.2023
Дата окончания03.05.2024
26
ФИОСухотин Андрей Александрович
0016
КатегорияС3К (кумитэ)
Дата присвоения02.07.2021
Дата окончания02.07.2023
27
ФИОФилоненко Артем
0023
КатегорияС3К (кумитэ)
Дата присвоения26.02.2022
Дата окончания26.02.2024
28
ФИОХасаншин Семен
0030
КатегорияС3К (кумитэ)
Дата присвоения23.07.2023
Дата окончания23.07.2024
29
ФИОШаруев Никита
0032
КатегорияС3К (ката)
Дата присвоения23.07.2023
Дата окончания23.07.2024