Представители
ФИО
Категория
Дата присвоения
Дата окончания
21
ФИОМосейчук Полина Николаевна
0015
КатегорияС3К (кумитэ)
Дата присвоения02.07.2021
Дата окончания02.07.2023
22
ФИОПутинцев Демид Олегович
0027
КатегорияС3К (кумитэ, ката)
Дата присвоения06.05.2023
Дата окончания03.05.2024
23
ФИОРыбникова Екатерина Вячеславовна
0002
КатегорияС3К
Дата присвоения17.07.2021
Дата окончания17.07.2023
24
ФИОСамойлова Виктория Максимовна
0028
КатегорияС3К (кумитэ, ката)
Дата присвоения06.05.2023
Дата окончания03.05.2024
25
ФИОСафонов Алексей
0021
КатегорияС3К (кумитэ)
Дата присвоения26.02.2022
Дата окончания26.02.2024
26
ФИОСергиенко Виктор
0020
КатегорияС3К (кумитэ)
Дата присвоения26.02.2022
Дата окончания26.02.2024
27
ФИОСергиенко Ростислав Юрьевич
0029
КатегорияС3К (кумитэ, ката)
Дата присвоения06.05.2023
Дата окончания03.05.2024
28
ФИОСергиенко Ростислав Юрьевич
0039
КатегорияС2К (кумитэ, ката)
Дата присвоения16.06.2024
Дата окончания16.06.2025
29
ФИОСухотин Андрей Александрович
0016
КатегорияС3К (кумитэ)
Дата присвоения02.07.2021
Дата окончания02.07.2023
30
ФИОФилоненко Артем
0023
КатегорияС3К (кумитэ)
Дата присвоения26.02.2022
Дата окончания26.02.2024
31
ФИОХасаншин Семен
0030
КатегорияС3К (кумитэ)
Дата присвоения23.07.2023
Дата окончания23.07.2024
32
ФИОЧумичев Глеб
0038
КатегорияС3К (кумитэ, ката)
Дата присвоения16.06.2024
Дата окончания16.06.2025
33
ФИОШаруев Никита
0032
КатегорияС3К (ката)
Дата присвоения23.07.2023
Дата окончания23.07.2024